Artikler

7. marts 2009 kl. 14.00 i Egtved Hallen

Velkomst ved formanden
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
- Bestyrelsen foreslår Flemming Hoff
2. Formandens beretning og fremlæggelse af regnskab
- Beretning      - Kristian Utoft 
- Regnskab      - Jens Peder Pedersen
3. Indkommene forslag
- Ingen indkommene forslag
4. Fastlæggelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår kr. 200,- (fortsat)
5. Valg af bestyrelse og suppleant jf. §7
Sidste sæsons bestyrelse:
- Kristian Utoft (pt. formand)    - genopstiller 
- Jens Peder Pedersen (pt. kasserer)  - genopstiller 
- Finn Sommerlund (pt. sekretær)  - genopstiller 
- Niels Erik Pedersen (pt. suppleant)  - genopstiller
6. Eventuelt
- Ny hjemmeside
- Rytterkort
- Klubtøj
- Orientering om klubløb
- Orientering om træningstider
- Orientering om Cykelsponsorløb

Du er her: Home Artikler 2009 Dagsorden til generalforsamling